Referer her til Espen Arntsberg, rektor ved Guri Kunna Videregående, sitt leserinnlegg  i HF 23. oktober der han skriver følgende:

«Havbruksutvalget har levert en NOU om tillatelse i akvakultur der ordningen med undervisningstilatelser foreslås aviklet. Gjennomføres dette vil det ikke lengre bli mulighet for skolene å tilby like attraktiv ,realistiske og kvalitativ god undervisning,som nettopp er hensikten bak tillatelsene. Skolene mister da tilgangen til lokalitetene som er spesielt tilpasset undervisningsformål og de økonomiske ressursene som gir mulighet til å gjennomføre praktisk opplæring i en realistisk kontekst på « merdkanten»! Havbruksutvalget forutsetter også at dersom undervisningstilatelsene avvikles må undervisningenstillatelsene avvikles må undervisningstilbudene sikres finansiering både i form av utstyr og fasiliteter . Men skoleeier fylkeskommunen skal prioritere begrensende midler til mange ,og vil med all sannsynlighet ikke ha mulighet til å kompensere for de midlene skolene mister dersom undervisningstilatelsene blir avsluttet».

Som politisk valgt til K.styret på Hitra og valgt inn på Fylkestinget/Fylkesutvalget  Trøndelag for Pensjonistpartiet deler jeg hans bekymring her!

Kommer derfor til å følge opp både i K.styret og Fylkestinget/Fylkesutvalget når vi får NOU til høring at vi før løftet frem våre politiske synspunkter slik at ikke undervisningstilatelsene ikke forsvinner fra skolene som har dette tilbudet!

Det vil bety stor økonomisk tap for skoleeier fylke, og ellever kan miste en verdifull undervisning i en av Norges største sjømatnæringer!

Per Ervik