- Et skrekkscenario for alle som er glad i frøyanaturen. Men det er en utvikling som uvegerlig vil komme