Innbrudd på Trønderenergis trafostasjon kunne fått fatale følger

foto