- Et mindre vulgært uttrykk en ” å blande snørr og bart”, er det ”å stokke kortene”