Hele 30 medlemmer møtte til kveldens nominasjonsmøte i Frøya Arbeiderparti. Det var på forhånd klart at ordfører Berit Flåmo sier ja til gjenvalg. , På de to øvrige kummulerte plassene får hun med seg Pål Terje Bekken og Kristin Reppe Storø.

Hver enkelt av de tyve navnene på lista som ble lagt fram, ble valgt ved akklamasjon. I tillegg ble det foreslått en ny kandidat i møtet: Sigrun Sørdal fra Dyrøya. Hun ble valgt inn på den 21. og siste plassen på lista.

- Vi er veldig fornøyde med lista. Vi har tre erfarne politikere på de første plassene, og ellers har vi god geografisk spredning. Men det har vist seg vanskelig å få yngre folk med, sa Ketil Iversen fra nominasjonskomiteen.

Og før Sigrun Sørdals (24 år) kandidatur ble lansert i begynnelsen av møtet, var det et listeforslag med ingen kandidater under 30 år.

Her er hele lista:

1 Berit Flåmo - Strømøya

2. Pål Terje Bekken - Uttian

3. Kristin Reppe Storø - Espneset

4. Arne Ervik - Hammarvika

5. Gunn Heidi Hallaren - Hallaren

6. Harald Lassen - Uttian

7. Heidi Tararldsen - Flatval

8. Torbjørn Måsøval - Strømøya

9. Ann Kristin Kristoffersen - Flatval

10. Roar Hammernes - Hammarvika

11. Randi Rabben - Sistranda

12. Gustav Gjevik - Mausund

13. Vida Zubaite Bekken - Sistranda

14. Geir Meland - Hammarvika

15. Anne Katrine Finne - Dyrvik

16. Helge Borgen - Flatval

17. Tove Berge Knudsen - Mausund

18. Sveinung Gundersen - Haugen

19. Eli Ann Karlsen - Nesset

20. Oddvar Espnes - Espneset

21. Sigrun Sørdal - Dyrøya