Frøya kommune skal søke om statsstøtte til bredbåndsutbygging. Den nye statlige tilskuddsordningen skal bidra til at allle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud. Støtten rettes mot områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene.

Følgende områder på Frøya er aktuelle

1) Sistranda

2) Flatval - Nordskaget

3) Ervika - Hellesvikan

4) Hellesvikan - Nordskaget

5) Nordskaget - Titran

Før søknaden sendes skal berørte parter/ privatpersoner få gi innspill til kommunen.

Det er en slik høringsrunde Frøya kommune nå legger opp til. Fristen er satt til 12 mai for å komme med innspill.

Her kan du gå inn på kommunens høringsvarsel