-Det kan se ut som det er sjølråderetten som skal prøves for enhver pris