- Politikerforakt og «fake news» ... lite visste jeg at de ser ut til å prege det politiske debattklimaet på Frøya også