Er fredning av noen predatorer i utakt med omgivelsene?

Det er onsdag 20. september 2017, klokka er ca 1600. Det er sørøst frisk vind, opp i kuling i kastene, sol og ca 14 grader C.

Jeg og en jaktkamerat sitter og speider mot skogen et eller annet sted på Hitra for om mulig å oppdage hjort. Plutselig får vi se to kongeørner som stuper ned fra lufta foran oss og forsvinner ned i skogen ca 500-600 meter fra oss. Tett etterpå ser vi ei ungkolle (1 ½ år) springer ut av skogen og ut på ei myr.

Ørnene angriper mens kolla er i åpent lende. En angriper bakfra og den andre fra siden. Kolla tverrvender og tar kurs mot skogen den kom fra. Vi ser ørnene angriper på nytt. Det ser ut som ørnene har øvd inn angrepstaktikken. Ørnene drar nytte av vinden og manøvrerer med hurtighet og presisjon. De tvinger kolla ut i åpent lende på nytt og vi ser samme angrepstaktikk som før. Nå ser vi den ene ørnen forsøker å sette seg på kollas rygg, men den bommer, da kolla tverrvender og springer ned i skogen. Vi ser ørnene angripe på nytt fra posisjon over tretoppene. Deretter forsvinner både kolla og ørnene ned i skogen og vi ser dem ikke igjen.

Vi regner med at ørnene har fått fast fisk og at kolla løper for livet langs skogkanten bort fra oss med ørnene på ryggen. Hadde ørnene bommet på nytt i sitt angrep, ville vi ha sett dem i lufta.

Vi gikk bort til angrepsområdet, og vi så fluktspor etter kolla, men vi så verken ørnene eller kolla innenfor vårt jaktområde.

Vi har hørt om at kongeørn kunne ta rein og reinskalv, men alvoret i dette hadde ikke gått opp for oss før vi så dramaet i virkeligheten.

Det var en spesiell naturopplevelse, som der er få forunt å se, men jeg kunne gjerne ha vært den foruten.

Fra grunneier og jegerhold er det på Hitra i de siste år observert et økende antall voksne koller uten kalv. Kongeørnen kan være svaret på dette.

Om kvelden reflektere vi litt over det vi så. Er det slik at det er flere kongeørnpar som hekker på Hitra, vi bestanden øke, og slike episoder som denne vil forekomme oftere.

Nå har vi klart å ta ned bestanden av kråke og raven på Hitra og Frøya, men havørn, og nå kongeørn, får formere seg uten noen form for kontroll.

Når kongeørn, som er en innlandsfugl, etablerer seg på Hitra kan det bety at bestanden i innlandet er stor.

Det kan se ut som rovfugl som ørn får vokse vilt, mens andre fuglearter nesten er utryddet.

Dette kan medføre ubalanse i naturen. Det bør være et visst forhold mellom rovfugler og de arter som de jakter på. Det bør være både ørn, ravn og kråke, men himmelen skal ikke være svart av rovfugl.

Det kan se ut som vår lovgivende forsamling, Stortinget, vedtar lover som får konsekvenser de ikke er klar over på vedtakstidspunktet, jfr rovdyr som ulv, og sist og ikke minst han som fanget ei skjære i rottefelle og får ei klekkelig bot.

Hvorfor i all verden skal predatorer som ravn, kråke og skjære være fredet i hekketiden? Slike saker strider mot vanlige menneskers rettferdighetssans og rettsoppfatning. Hvis kursen ikke korrigeres, kan dette på sikt føre til stor avstand mellom lovgiver og store befolkningsgrupper.

Vi må ikke detaljregulere slik at vanlige mennesker mister grepet og ikke forstår hensikten med reguleringen.

Våre nyvalgte stortingspolitikere burde reflektere litt over dette temaet.

En jeger