- Kom ikke i ettertid å si at de ikke visste utfallet eller konsekvenser

foto