Av Steven Crozier, Rødt:

På syttende mai omtaler vi vårt demokrati med stolthet. Vi minner oss selv om at vi må være på vakt for å pleie og beskytte det, da det ikke er noen selvfølge at vi får beholde det om vi ikke er årvåkne.

Samfunnet vårt gir oss retten til å demonstrere mot vindturbiner og til å gå i fakkeltog mot lakseskatten.

Ja, vi elsker dette landet… også vi, når det blir krævet, for dets fred slår lejr.

Rettsstaten, som beskytter vårt demokrati, fungerte da Norges Høyesterett avsa sin dom og overprøvde forvaltningens vedtak om vindkraftverkene på Fosen.

«Skjønnet er hevet og konsesjonen er ugyldig.»

Slik virker tredelingen av makten som vi har bygget våre vestlige demokratier på.

Når forvaltningen ikke styrer etter landets lover, så skal domstolene dømme, og forvaltningen rette seg deretter. Slik sikrer vi et lovregulert samfunn.

De fleste har sitt hus og hjem som sin viktigste eiendel og mange har en liten tomt rundt huset. Så kommer det noen og eksproprierer tomta og gjør huset helt ubrukelig å bo i.

Du går til sak og vinner saken enstemmig med en rettskraftig dom.

Svaret fra raneren er at det nå må søkes en løsning alle er fornøyd med.

Olje- og Energidepartementet (OED) vil ikke erkjenne at de har gjort feil og at de aldri har hatt noen rett til å la Sarepta, senere TrønderEnergi som Frøya med atten andre Trønderske kommuner er medeiere i, få bygge vindkraftverk i reindriftsfamilienes beiteområder.

OED minister Terje Lien Aasland sier det er helt uaktuelt å gi ransbyttet tilbake til de rettmessige eierne på Fosen. Med det sier han også at det er helt uaktuelt å innordne seg landets lover og internasjonale konvensjoner. Hans og regjeringens mål er å finne en løsning alle er fornøyd med. Stortinget kan endre lovene som ble brutt, men det er de ikke, og de ville heller ikke ha hatt tilbakevirkende kraft.

Mange fremtredende jurister betegner tilsidesettelsen av Høyesterettsdommen som den største trusselen mot vårt demokrati siden 1945.

Det er viktig for meg å kunne stole på og beskytte rettstaten vår, og de siste to år belyse forakten for Høyesterettsdommen over vindkraftverkene på Fosen som legges for dagen av regjeringen Jonas Gahr Støre.

Herved avslutter jeg min ombudsperiode i Frøya politikken og gir stafettpinnen videre til en eller flere ombudspersoner i vårt nye kommunestyre til å jobbe videre for at Frøya tar ansvar og gjør det som er rett overfor reindriftssamene på Fosen.

Steven Crozier, kommunestyrerepresentant for Rødt Frøya 2019-2023