Svarinnlegg til Rigmor Aaserud

Rigmor Aaserud og Arbeiderpartiet mener tydeligvis at alle som ikke støtter regjeringens skattepolitikk er uansvarlige og mangler mot. En dobling av skattenivået for havbruksnæringen gjennom innføringen av grunnrenteskatt, i tillegg til den allerede gjennomførte økningen i formuesskatt, utbytteskatt og innføringen av en ny arbeidsgiveravgift, vil åpenbart gå ut over investeringer og arbeidsplasser langs kysten. Høyre kan ikke støtte en slik politikk, ikke fordi vi er uansvarlige eller mangler mot, men fordi vi mener innretningen er feil og det samlede skattetrykket blir alt for høyt.

Vi skal ikke gå lengre tilbake enn til 2020, da både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var med på et bredt politisk forlik om å etablere en produksjonsavgift, etter forslag fra regjeringen Solberg. Begge partiene var svært tydelige på at det ikke var aktuelt å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Det skulle altså ikke gå mer enn et par år før de snur helt om og innfører en grunnrenteskatt på havbruk med tilbakevirkende kraft. Aaserud og andre i regjeringspartiene bør gå i seg selv før de kritiserer andre. Realiteten er at det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som opptrer uansvarlig og skaper uforutsigbarhet gjennom å snu 180 grader.

Regjeringen argumenterer med at de er nødt til å kreve inn mer skatt for å finansiere velferdstilbudet. Når Høyre satt i regjering så reduserte vi skattene med 38 mrd. samtidig som vi utviklet velferdstilbudet. Også i vårt alternative budsjett for 2023 reduserte vi skattene samtidig som vi prioriterte opp de viktigste oppgavene som forsvar, helse og folks privatøkonomi. Det er fullt mulig å prioritere god velferd og et moderat skattenivå for folk og næringsliv.

Venstresiden i norsk politikk velger å saldere budsjettene med å øke skattene og sende regningen til næringslivet. Problemet kan fort bli at de sager av den grenen de sitter på. Redusert konkurranseevne og bedriftseiere som flytter ut av landet betyr lavere skattegrunnlag. Det styrker ikke grunnlaget for velferdssamfunnet.

Høyre er opptatt av å sikre statens inntektsgrunnlag. Det gjør vi best gjennom et moderat skattesystem som sikrer vekst og utvikling, og som bidrar til et størst mulig skattegrunnlag. Det er derfor vi ikke støtter regjeringens uforutsigbare og uansvarlige økninger i skattene for næringslivet.

Helge Orten (H) og Olve Grotle (H)