Pensjonistpartiet har hatt en rekke henvendelser mot St. Olav om busstoppen ved Orkdal Sykehus. Det har blitt antydet at plassen skal være ferdigstilt sommeren 2022!

12. august 2022 får vi en ny forklaring på hva man tenker å gjøre. De skriver:

St. Olav Eiendom er i sluttfasen av dialogen med virksomheten ved Orkdal Sykehus for å finne detaljene i løsningen - dette for å sikre at det blir en god løsning både for ansatte og pasienter/besøkende. St.Olav skal ha et nytt møte i starten av september etter at saken er behandlet internt hos dem inkludert hos plasstillitsvalgte. Etter dette må saken opp i et formelt drøftingsmøte mellom ledelsen og hovedtillitsvalgte ved St. Olavs hospital. De er også i dialog med Sykehusinnkjøp om anskaffelsen av parkeringsoppfølgingstjenester fra et eksternt firma.

14. desember 2022 etterlyser Pensjonistpartiet på nytt hvor saken står og får følgende status.

«Status her er at saken er utredet og det er lagt frem ulike forslag til direktørnivået her ved hospitalet. Oppmerking og skilting av parkeringsplasser for å bedre styring av parkeringen er sentralt. Det vurderes tiltak med privatrettslig regulering av parkeringsområdet ved Orkdal Sjukehus og inngå en kontrakt med et parkeringsselskap som kan følge opp parkeringen. Det siste må være i videre dialog med kommunen. Denne løsningen vil gjøre at pasienter får parkere nærmest hovedinngangen og at bussen igjen kan kjøre inn på busstoppet ved Orkdal Sjukehus. Videre prosess rett over nyttår»

En ting er sikkert:

Pensjonistpartiet skal ikke slippe saken.

Dette bør være en enkel sak som burde ha vært på plass for lenge seiden.

Året 2023 kommer om ikke lenge og nye purringer vil komme fra Pensjonistpartiet.

Inntil videre God jul og godt nytt år.

Per Ervik

Gruppeleder for Pensjonistpartiet på Hitra

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i trøndelag fylkesting