Brannsjefen forklarer og svarer på Karis spørsmål om hyttefeiing