Kommuneplan er noe enhver kommune har etablert og den planen viser hvilke formål og bruk de ulike arealer er avsatt til. Normalt skal Kommuneplanen rulleres (revideres) hvert 4. år. Når kommunen har startet arbeidet med rullering av Kommuneplanen blir alle innbyggerne informer om dette via bl.a. lokalavisen, og da har alle grunneiere rett til å komme med innspill og forslag til bruk av sin egen og andres eiendom .

Jeg har en eiendom på Frøya. Den er i Kommuneplanen avsatt til Landbruk, Natur og Fritid (LNF) som veldig mange andre eiendommer i Frøya kommune.

Dagens ungdommer har store problemer med å komme seg inn i boligmarkedet, og i den forbindelse ønsker jeg å skille ut 2 tomter fra denne eiendommen slik at mine barn kan få seg ei boligtomt og bebygge disse. Veg, vann og avløp ligger tett inntil, og det er for så vidt ingen andre utfordringer.

Hva sier administrasjonen og politikerne i Frøya kommune til en slik henvendelse ?

“Formålet i Kommuneplanen er LNF og ikke bolig, og dispensasjon blir ikke gitt bl.a. fordi ulempene er større enn fordelene”. Dette kan man, og må, slå seg til ro med å akseptere og heller komme med innspill i neste rullering av Kommuneplanen.

Men hva skjer når Coop Hamarvik skal bygge nytt kjøpesenter på Hamarvika i LNF-område? Hovedutvalg for forvaltning sier “Ja” til at det igangsettes regulering på denne tomten med tanke på at det skal etableres nytt areal- og miljømessig krevende kjøpesenter i LNF-område.

Har dette tilfellet “Større fordeler enn ulemper” med enn mitt eller andres tilfeller på Frøya? Når jeg i tillegg leser Hitra-Frøya den 9. januar hvor dag-lig leder ved Coop Hamarvik, Arnt Breivoll, sier at de vurderer på bygge boliger på taket av kjøpesenteret for å sikre økonomien i prosjektet blir jeg enda mere forundret. Etter år med elleville økonomiske resultater og kjøps-utbytte til medlemmer vil nå Coop Hamarvik bygge både boliger og kjøpesenter på arealer som i Kommuneplanen er avsatt til LNF.

Er dette rettferdig i forhold til oss andre grunneiere på Frøya? Jeg lurer på hva administrasjonen og politikerne i Frøya kommune sier til dette?

Hvis svaret på dette, både administrativt og politisk, er “Ja” så tar nå kommunen i tillegg til å omdisponere LNF-område inn elementet ØKONOMI når de skal vurdere “Fordelene” opp imot “Ulempene” med å bygge nytt kjøpesenter med boliger på taket på Hamarvik. Det kan bli interessent for fremtiden...

Anonym