Vi trenger å rette et sterkt fokus på læringsmiljøet