- Berit har skapt begeistring og satt Frøya på kartet. Da blir det litt meningsløst å hevde at Frøya trenger en ny kurs

foto