En utenlandsk mann i 30-årene som nå er bosatt på Frøya, må sone fengselsstraff etter at han for ett år siden kjørte bil 400 meter i alkoholpåvirket tilstand. Han hadde heller ikke førerkort.

Stoppet frivillig

Bakgrunnen for saken som nylig var opp i Fosen tingrett, var en kort kjøretur i fjor høst. Etter en krangel med noen kamerater, kjørte han 400 meter. Han stoppet bilen selv, og kameratene hentet han. Deretter ga han bilnøklene til kameratene og oppga bilkjøringen selv.

Senere kom politiet til stedet, og han tilsto at det var han som hadde kjørt bilen. Promillen ble målt til 1,74.

Lavere straff enn foreslått

I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen skulle settes til fengsel i 21 dager samt en bot på 36.000 kroner.

Retten fremhevet imidlertid to forhold som brude gi grunnlag for noe lavere straff. Det ble vist til at forslaget til bot var tilpasset en annen økonomisk situasjon enn den siktede nå befinner seg i.

– Boten må derfor settes lavere, uttalte retten

Et annet forhold er at det nå er ett år siden saken var ferdig etterforsket, og det fremstår for tingretten som uforståelig at saksbehandlingstiden skal være så lang. Siktede erkjente forholdet i avhør november 2014. Etter dette er det ikke gjennomført noe etterforskning i saken. Retten mente at saksbehandlingstiden alene fører til en reduksjon i straffen.

Retten fastslo likevel at siktedes forhold skulle føre til ubetinget fengselsstraff og bot.

Tiltaltes påvirkning ble betegnet så høy at hans kjøring må betraktes som høyrisikoadferd i trafikken. At kjøreturen var kort ble ikke tillagt vekt i formildende retning.

Fengsel og bot

Retten fastsatte straffen til 18 dagers fengsel og en bot på 15.000 kroner.

Mannen ble også fradømt retten til å kjøre bil for en toårsperiode.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.