Opphever byggestoppen. Gir Trønderenergi rett til å bygge