Innfører forbud mot sammenkomster - det vil ikke gis noen unntak