Kan våre politiske tillitsvalgte på Hitra stole på «Fylket» når de ikke følger opp sine forpliktelser og legger lokk på opplysninger?

Kan vi akseptere at Fylket administrer og gjennomfører veiprosjekter regionalt?

De driver et uverdig spill som påfører samfunnet store ekstrakostnader ved å dekke over sine feil og sin inkompetanse.

Det er Hitra kommune og våre tillitsvalgte som endelig skal vedta hvor nybrua  over Knarrlagsundet skal bygges!

Ikke la dere lures til vedtak basert på opplagte feil og anbefalinger fra Fylket.

Hvordan kan Fylket velge å se bort fra en samfunnsøkonomisk besparelse på 240 mill og anbudskostnad for sammenlignbare bruer bygget som Vestalternativet!?

Før dere våre lokale politiske tillitsvalgte gjør endelig vedtak; be om å få åpnet arkivet hos Vegvesenet å få innsyn i sammenlignbare FFB - bruer lik den i Vest.

Da vil dere se at en bru i Vest blir billigere enn den som er planlagt i Øst.

Autoriserte tolalentreprenører oppgir en max anbudspris på kr 200 mill for Vestalternativet og at prosjektet kan bygges under 1,5 år.

Bggekostnader over 200mill vil da bæres av totalentreprenøren!

Nå leser jeg at spesifisering av pris oppgitt på alternativ Vest , ikke legges frem av Fylket for ettersyn og sammenligning, hvorfor ?!

De ser bort fra samfunnsnytten ved Vestalternativet og opplagte ulemper ved Øst alternativet for oss beboere, dette til tross for at deres oppgave er først og fremst å ivareta dette!

Dere har ikke fått svar på deres krav om at prisene på de to alternativene skulle være sammenlignbare!

Forstå det den som kan!

Til dere i Hitra kommune; stå opp for lokaldemokratiet og ta vare på folk her ute dere er valgt av.

Halvard Ulvan