En skole i regionen.

Frøya Senterparti mener det er på høy tid å se på muligheten for å bygge en videregående skole for øyregionen på Sistranda. Alternativt å dele Guri Kunna igjen, med egen ledelse på Sistranda og Fillan.

Vi ser, og har fått veldig mange tilbakemeldinger på at modellen vi har i dag med en skole med to skolested fungerer dårlig. Noe må gjøres.

For å utvikle Frøya videre er det viktig å styrke samarbeidet mellom videregående skole, universitet og næring. Dette var Frøya videregående bedre på da Frøya hadde sin egen skole med lokal ledelse er vårt inntrykk.

Felles ledelse for to skoler har satt oss tilbake i forhold til den drivkraften Frøya videregående skole var før sammenslåinga ble gjennomført.

Et lokalt engasjement i forhold til videregående opplæring mener vi i Senterpartiet vil styrkes dersom vi får en egen skole på Frøya. Dette tror vi vil styrke skolen gjennom et større engasjement fra elever, foresatte, innbyggere og næringsliv.

Et alternativ til splitting av skolene vil være å allerede nå begynne planlegging av en skole under samme tak. Det hadde vært bedre for Guri Kunna å gå for et felles bygg, og Frøya Senterparti er ikke i tvil om at et sånt alternativ må legges i tilknytning til Guri Kunnas skolebygg på Sistranda. Der er det etablert gode lokaliteter for opplæringa i naturbruk, og der de også kan videreutvikle samarbeidet med Blått Kompetansesenter.

For både elever og lærere ville dette gitt en helt annen arbeidshverdag. Det som gavner skolen vil også styrke utviklingen i hele regionen på sikt.

Frøya Senterparti vil arbeide for å sette framtidens videregående skole på Frøya til en prioritert sak i årene som kommer.

Knut Arne Strømøy

1. kandidat Frøya SP