Naturvernforbundet: 7 grunner til å trekke tilbake konsesjonen