- Det er vi som må leve med ettervirkningene av dette