- Er virkelig det folkelige engasjementet blant alle frøyværingene som aksjonerte ved Skarsvågen, et uttrykk for et slikt revolusjonært tankegods?