Slekt og Data Sør-Fosen har nå sendt ut sitt program for høsten 2017. Programmet er både ambisiøst og spenstig. Blant annet er to av tiltakene noe laget har tenkt på og diskutert en tid. Nå er de med på programmet for høsten.

Lagets faste tilbud «Kurs/møter med hjelp til slektsforskning» blir ført videre med to kvelder hver måned, en på Hitra og en på Frøya. Foruten at det blir orientert om nye muligheter innen slektsforskning så kan den enkelte få hjelp både til å kom i gang med slektsforskning og løse vanskelige oppgaver.

Et av lagets nye tilbud er et kurs for nybegynnere. Kurset har tittel «Kom i gang med slektsforskning». Kurset blir over fire kvelder med varighet tre timer. En forutsetter at minst 5-6 deltakere melder seg på. Det blir kursledere både fra Slekt og Data Sør-Trøndelag og lokale krefter. For å nevne noen av de punkter som blir berørt er blant annet: Etikk og personvern, bruk av kilder, slektprogrammer, registrering av slektopplysninger og slektbaser.

Bruk av Internett blir det lagt mye vekt på. Man finner mer og mer stoff på Internett, også når det gjelder slektsgransking. Ulempen er imidlertid at det finnes så overveldende mye informasjon på nettet, og problemet kan være å sile ut den informasjonen som er viktig og god. Mange av primærkildene som blir skrevet av i dag, legges ut på Internett som søkbare kilder. Digitalarkivet, Registreringssentralen for historiske data og Dokumentasjonsprosjektet er av de største norske søkbare nettstedene for slektsrelaterte materiale. Men i første rekke vil det bli vist hvilke andre steder det kan finnes opplysninger på Internett.

Det andre av lagets tiltak som er planlagt denne høsten er «Transkribering og digitalisering av emigrasjons-protokoller». Dette blir et stort prosjekt som ikke blir fullføre denne høst, men som minst har en tidshorisont på ut 2018.

Nordmenn utvandret til mange land mellom 1825 og 1930, men brorparten av disse reiste til USA. Den organiserte utvandringen begynte med en gruppe som reiste til USA fra Stavanger 5. juli 1825 med sluppen «Restauration». Det var 52 utvandrere om bord som hadde rustet seg for en tre måneders reise til sjøs. Neppe noen av disse var fra Frøya, Hitra eller Snillfjord. Etter hvert så ble flere grupper organisert for reise hovedsakelig til USA. Det var imidlertid først fra midten av 1860-årene at den organiserte utvandringen virkelig skjøt fart. Også fra distriktet her ble det nå etter hvert flere som reiste, hovedsakelig til USA men også til andre land og kontinent.

Det antydes at tallet på utvandrere fra dette distrikt kan være på over to tusen. Tar man med etterkommere av de som reiste ut og dem av slekten som ble igjen i Norge og etterkommere av disse, så blir det sikkert flere tusen personer som en må finne frem til og registrere.

Arne Gulbrandsen