Vi står overfor en tøff kamp når vi må kjempe mot 37 andre kommuner om fylkeskommunens midler.

Hitra kommune har ikke et fast trafikksikkerhetsutvalg, og andre kommuner har derfor kanskje bedre lag på banen for å vinne denne kampen.

Senior Høyre vil derfor opprette et trafikksikkerhetsutvalg med faste medlemmer. Vi mener også at kommunen må melde seg inn i Trygg Trafikk, som 20 andre kommuner i fylket er medlemmer av. Trygg Trafikk kan blant annet hjelpe kommunen med å utarbeide trafikksikkerhetsplaner, og kurs for barnehageansatte og lærere om trafikkopplæring av barn.

Senior Høyre mener det også må være fokus på eldre trafikanter. Det skrives mye om at det skal være trygt for barn og unge å ferdes i trafikken, men seniorene blir ofte ikke nevnt. De kjører ofte handicap-kjøretøy, og er helt avhengig av gang og sykkelvei for å kunne ferdes trygt langs sterkt trafikkerte veier.

Angående gang og sykkelvei på strekningen Badstuvika-Sandstad, som det er bevilget penger til, har det vært fravær av handling. Det siste hinderet var funn av flint i traseen, med en horribel kostnad for arkeologisk utgraving av området før det kan åpnes for bygging av gang og sykkelvei. Senior Høyre mener flintproblemet kan løses ved å la flinten ligge i fred i 100 år til. Det kan gjøres ved å bruke treelementer eller betongelementer som trasé over stedet, som tåler vekten av en brøyetraktor. Det vil kanskje koste 1/3 av de 14 millioner kronene det vil koste å grave opp flinten.

Ivar Kværnø, på vegne av Hitra Senior Høyre