Det har kommet oss for øret at eldreboligene på Sandstad skal bort – selges etter hvert som folk dør eller flytter til helsetunet. Kommunen mener de skal få mulighet til å kjøpe leiligheten sin, til takst, men hvem vil gi dem lån? Minstepensjonister de fleste av dem.

Eldreboligene ble ferdig i 1993, med 8 leiligheter og fellesstue og kjøkken, og en liten hybel m dusj til overnatting for beboernes gjester. Tomt gitt av Arne Ratchje.

Formål: Eldre fra Innsia skulle ha en rimelig leilighet i nærheten av slekt, venner og kjente, Sandstad NKS satte i gang med arbeidet, og i 1993 var hele bygget ferdig og overrakt vederlagsfritt til Hitra kommune i 1995. NKS sine forpliktelser var å fylle fellesområdet med alt innbo og sørge for at det ble etterfylt og i bra stand. Velferdsrådet fikk penger til turer og tilstellinger til alle beboerne, benker ble ordnet, området ute beplantet og ryddet til hver vår.    Saniteten skulle ha bruksrett. Masse dugnadsinnsats . Kommunen skulle vedlikeholde og leie ut til folk fra Innsia.

Verdien av å få bo i kjente omgivelser, med busstopp, butikk, hurtigbåt og kirke.

Trygge og rolige omgivelser med natur og gode nabofellesskap. Mulighet for å være sosial og disponere fellesareal med leie av hybel ved arrangement og så videre.

Med den eldrebølgen som er i gang, tror Hitra kommune at alt løses med å bygge flere leiligheter i Fillan og selge disse på Sandstad? Å velge bosted selv bør være en rettighet som varer hele livet. Hvorfor skal ikke kommunen ta ansvar for de eldre som ønsker å bo ute i distriktene? Det er ikke alle som ønsker å bo i pensjonistbyen Fillan….. alle har ikke råd til en leilighet i millionklassen heller. Hvor skal eldre fra Sunde, Sandstad og Melandsjø og resten av Hitra gjøre av seg til slutt! Hva med Hitra kommunes ansvar for alle i Hitra kommune?

Å bygge nytt tar tid, eventuelle salg skaper usikkerhet blant beboerne, oppkjøp av leiligheter for utleie er også populært for tiden. Dette skaper utrygghet. Vi ønsker ikke at bolighaier på jakt etter kortsiktig profitt skal styre eldrepolitikken i Hitra kommune.

Sandstad sanitetsforening ønsker at botilbudet på Sandstad skal videreføres, styrt av folkevalgte politikere. Et alternativ er at vi må ta over disse husene selv igjen og drive videre selv – uten Hitra kommune.

Sandstad NKS