Har vi det for godt på Frøya?

Både ja og nei.

De fleste har en god skole, bra arbeidsplass, godt fritidstilbud og trives som gammel på Frøya. Men det er faktisk de som sliter på skolen, i jobben, finner ikke aktiviteter som passer og kanskje mistrives på Helsetunet. Det er mange på Frøya som trenger ekstra oppfølging i hverdagen, og er ikke de som sitter bak tastaturet og kommenterer mest. Det er vel heller motsatt. De sitter stille og har det tøft. Mangfoldet er stort, og vi skal ta vare på alle om det er Kong Salomon eller Jørgen Hattemaker.

Stod på stand forrige lørdag og traff mange trivelige folk også fra andre parti. Det er stor forskjell på kampsaker. På Frøya så er det ikke prioritering på nedskjæringer for eksempel på helse kontra å få bygget ny barnehage. Virker som at alle partier har penger til alt, og kan gjennomføre sin politikk hvis de kommer i posisjon. Hva er da forskjellene?

Må få tilføye at på stand kom en kar fra Moldova som var over seg av at tre partier kunne stå med en meters avstand uten noen form for diskusjoner. Han måtte selvfølgelig ha bilde av dette, for det var slettes ikke slik der han kom fra. Bilde av representanter fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre side om side, finnes nå på hans Facebook side.

Jeg valgte meg Senterpartiet for det partiet traff meg best. Ikke fordi grunnrente eller elektrifisering av Melkøya er noe jeg står for, tvert imot. Det er derfor jeg vil engasjere meg. Jeg mener det er viktig å støtte opp om Senterpartiet, spesielt nå, da de fortsatt har mulighet til å forhandle. Hvis Senterpartiet viser til et bra resultat i lokalvalget vil det også påvirke forhandlingskraften de vil få videre for å gå inn i forhandlinger. Det er slik demokratiet er. Frøya Senterparti er også nær ledelsen i partiet, og blir lagt merke til. Og det er vel bedre å «brette opp armene» å jobbe på enn å «tvi seg tå».

Hva har så dette med om vi har det bra eller ikke på Frøya? Jo, Senterpartiet jobber fortsatt med hjerte for hele Norge, og jobber for mangfold i levende grender. På Frøya vil vi fortsatt ha liv i grendene, og ikke bygge et storsamfunn der de svake blir enda svakere. Det er i nærområdet de som har det vanskelig føler seg sett. Det kan være på bingo, i koret eller ball-løkka. Nærpoliti er også med på at publikum føler seg tryggere, og det er noe vi i Frøya Senterparti fortsatt ønsker oss. Utad så ser det ut som vi har det godt på Frøya, men det gjelder dessverre ikke alle. Frøya Senterparti har hjerte for hele Frøya, og vil ha en trygg styring og en trygg framtid for alle.

Per Ole