Vi har som fylkestingsrepresentanter fått flere henvendelser om dårlig markering av avkjørsel fra E.39 til FV.714 ut til Hitra - Frøya gjennom Snillfjord.

En slik viktig avkjørsel må merkes skikkelig med blinkende lysmarkering slik at bilistene slipper å kjøre feil videre langs E 39.

Vi går nå inn i høst og vintermåneder og dette gjør at regn og snø forverrer situasjonen.

En slik dårlig merking av en avkjørsel må merkes skikkelig, noe som er vanlig på så store hovedveier.

Pensjonistpartiet vil følge opp denne saken politisk.

Per Ervik 2. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag

Svein Otto Nilsen 1.kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag