Hitra Høyre ønsker å takke våre velgere for en fantastisk oppslutning ved valget. Vi har i år gjort det beste valget på 20 år. Vi vil gjøre vårt aller beste for å levere på det vi har lovet våre velgere i vårt program. Sammen blir vi sterke i en mye større gruppe i kommende 4 år og dette gir oss mange muligheter. Dette takket være velgerne i Hitra kommune.

Vi ønsker oss lykke til framover.

Sigrid Helene Hanssen

Hitra Høyre