- Frøyværingene var litt skeptiske - skal man betale for å trene?

Sofie Rabben har drevet Maxtrim i 17 år