- Frøyværingene var litt skeptiske - skal man betale for å trene?