Mer eller mindre alle i øyregionen har vel fått med seg at det har foregått/foregår en diskusjon rundt det som har vært titulert ved flere betegnelser; arealavgift, produksjonsavgift eller eksportavgift. Det har unektelig vært underholdende og se kreativiteten ift. å sette betegnelser på hverandre i debatten. Det forekommer meg imidlertid at debatten er litt oppkonstruert fra sosialistisk side, og da i fravær av andre tydelige valgkampsaker?

Jeg skal ikke kaste meg på og lansere flere kreative betegnelser av debattantene, men jeg har reflektert litt over debatten og undrer meg også litt over et aspekt som jeg kanskje synes mangler i debatten?

La oss først konstatere at: Det foreligger ingen uenighet ift. prinsippet om at kommunene skal ha kompensert for sin rolle som vertskap for havbruksnæringen og alt det fører med seg. Det mener politikere i alle leirer, det mener havbruksorganisasjonene og det mener også havbruksselskapene selv. Derfor har Solberg-regjeringen fått på plass ordningen med Havbruksfondet som nå, etter noen runder i stortinget, er klart for å settes i aksjon. Her har Solberg-regjeringen demonstrert gjennomføringsevne, og faktisk fått gjennomført noe bra.

Så skal vi også ha med oss at vår egen «genierklærte» Hitra-ordfører har ført denne kampen om arealavgift også under Stoltenberg-regjeringene, men de klarte altså ikke å få på plass noen form for kompensasjonsordning. Nå, under Solberg-regjeringen, har dette plutselig blitt så latterlig enkelt for Ap?

Flere meninger her

Nå «klaskes» det angivelig rapporter i bordet som forteller oss hvor enkelt det er å innføre en avgift som overnevnt. Det er jeg ikke i tvil om at stemmer, men jeg savner altså et aspekt i denne diskusjonen og det er: Er det et udelt smart grep å påføre oss selv en slik avgift?

Norges havbruksnæring må i dag forholde seg tollbarrierer på bearbeidet fisk pga. at vi ikke er medlem av EU. Det har ført til at bearbeidingsgraden er mindre enn det vi helst kunne ha tenkt oss. Nå skal vi altså (i praksis) uten videre påføre oss selv en «tollbarriere» også på ubearbeidet fisk? Jeg, med mine begrensede «åndsevner», spør meg selv; Er dette bare smart? Skal vi ikke tenke oss litt om først, og kanskje se ann hvordan havbruksfondet virker først?

Jeg har vel uansett ikke oppfattet at Solberg-regjeringen kategorisk og for all fremtid har avvist en slik type kompensasjon til kommunene?

Havbruksnæringen har selvsagt hatt noen meget gylne år nå, kanskje mye takket være svimlende laksepriser men selvsagt også takket være egen dyktighet. Slik sett kan man lett tenke at dette har de da vel rygg til å bære? Noen av oss er likevel så gamle at vi husker at det ikke alltid har vært slik………

Det kunne jo kanskje nå vært på sin plass at Solberg-regjeringen hadde fått litt kredit for at de faktisk HAR fått på plass en kompensasjonsordning! Det klarte altså ikke Stoltenberg-regjeringene!

Ha uansett et godt valg på mandag, alle sammen!

Dag Willmann

«Listefyll» for Høyre i Sør-Trøndelag ;-)