Den 11 oktober er det 2 år siden Høyesterett slo fast at rettighetene til samene ikke var hensyntatt under konsesjonsbehandlingen.

Forunderlig er det at det fremdeles produseres strøm uten gyldig konsesjon.

Sett i lys av sommerens avsløringer når det gjelder de folkevalgtes aksjespekulasjon og andre vennetjenester, og myndighetenes evne til rette seg etter lover og regler, må en spørre seg om det er et moralsk forfall våre ledere tar til orde for?

I sommer hadde den samiske kunstneren Maret Anne Sara utstilling på Stiklestad. Den fine blandingen av bilder, tekst og bruks/gjenstander gjorde inntrykk. Teksten ga oss innblikk i hvordan myndighetene brukte rettsapparatet i flere omganger for å få riktig utfall. Økologiske argumenter som overbeiting – for mange dyr i forhold til næringsgrunnlaget – resultatet ble at hennes familie fikk beholde 75 rein.

Var dette forberedelser for å svekke reindrifts utøverne slik at det ville bli enklere å elektrifisere/grønnvaske gassproduksjonen på Melkøya? Vi ser nå konturene av stor anleggs aktivitet med bygging av vindmøller og store kraftgater i beiteområder.

Fosensamenes møte med myndighetene har så langt ikke ført fram.

Hitra kommune har eierandeler i selskapene som står for strømproduksjonen – håper at problemstillingen blir løftet fram av noen og diskutert i kommunestyret.

Det kan være skummelt å inderlig vel tåle den urett som ikke rammer oss selv.

Vidar Udseth