- Kritisk til regjeringens forslag om å liberalisere drosjenæringen