- Flere hundre megabit fiber «gir gass» i bygda vår!