- Dette er en velment og oppriktig oppfordring til Hitra Høyre