Det var med vantro og stor sorg vi mottok beskjeden om Tove sitt valg. For oss i Lokalforeningen Livsglede for Eldre var Tove en person som var full av liv, omsorg, engasjement og som hadde stor omsorg for de rundt seg.

Hun var en stor ressurs for oss i lokalforeningen der hun har vært med som frivillig siden starten i 2011 og som medlem av styret fra 2014.

Det å kunne gi en meningsfull hverdag for de hun jobbet for, satte Tove veldig høyt. Hun strakte seg langt for å få gjennomført det hun så at det var behov for. Ett av hennes motto var bla «dette må vi få til». Det kunne være alt fra diverse aktiviteter eller midler for å få dette gjennomført.

Det å stille med egne dyr i sansehagen på tunet hadde hun aldri noe problem med. Det var både katter og kaniner. Alt i den hensikt at det skulle være koselig for beboerne.

Som medlem av lokalforeningen var hun alltid positiv. Det er vanskelig for oss å se den Tove som resulterte i hennes valg. Hun var den som så hva de eldre trengte, og vi hørte aldri hun klaget på egne vegne.

Gjennom sin kompetanse som hjelpepleier, var Tove en trygghet for oss andre i styret når vi planla og gjennomførte aktiviteter. Tove var også en god og tydelig ressursperson for oss i lokalforeningen opp mot Livsgledehjemmet.

Om andre i lokalforeningen ikke så muligheter, så var Nei-ordet sjelden noe som stoppet Tove. Hun var god til å argumentere for det hun trodde på og som hun ønsket gjennomført. Alltid til det beste for andre.

Det var alltid god og lett stemning rundt henne, og latteren hennes var god og smittende.

Derfor er det så ufattelig at vi ikke skal få ha Tove sammen med oss lenger. Vi er takknemlige for at vi har vært så heldige å ha Tove i lokalforeningen, og vi vil minnes henne for den omsorgsfulle, rause, engasjerte og «flirfoille» personen hun var.

Våre varme tanker går til hennes nærmeste, og vi lyser fred over Tove sitt minne.

Lokalforeningen Livsglede for Eldre Hitra