Sandvik Meland ønsker rådmannsjobben - får konkurranse av tre menn