Patrulje la seg på hjul etter melding om mulig promillekjøring