- Med en slik (frivillig) arbeidsbyrde blir det ikke nok tid til å prioritere trafikksikkerhetsarbeidet så mye som dette arbeidet fortjener