- Å prøve å fri til "ungdommen" med å stille ledende spørsmål, er i beste forstand søkt