Den som beskylder andre for å være frekk vil kanskje ikke ha fokus på saken og fakta?

Tilsvar til Dag Wilmann

Jeg ser Dag Wilmann og Hitra Høyre gjerne vil opplyse meg om hvilken politikk som føres. Jeg takker for tilbudet, men føler jeg har god oversikt selv.

Jeg mener å huske at Høyre i 2013 gikk til valg med slagordet ”nye løsninger og nye ideer”. Syns derfor det er litt rart at Wilmann i sitt innlegg legger det frem som at de har ”arvet” politikk fra Arbeiderpartiet. Hvor er da de nye løsningene blitt av? Er skattekutt til de som har mest mer verdt enn barnehageplass til alle 1-åringer?!Du har helt rett i at vi ikke innførte denne politikken da vi satt i regjering, Dag. Men vi har i ettertid innsett at 2 barnehageopptak i året er sårt tiltrengt i Norge i dag. Derfor fremmet vi, som jeg skrev i innlegget mitt, et forslag om to 2 barnehageopptak i vårt alternative budsjett. Dette gikk din regjering i mot! Du har også helt rett i at det ikke ligger noen restriksjoner til kommunene om at de ikke kan innføre opptak utover det regjeringen har fastsatt. Det så vi behov for her på Hitra og innførte derfor dette. Men det vi ikke tok høyde for var en regjering som tydelig har vist at skattekutt til de med mest betyr mer enn en god barnehage og eldreomsorg. Med andre ord så klarer man ikke innføre noe om man ikke har penger som strekker til! Det må også du forstå.

Forøvrig bør du kjenne til Dag Wilmann at Hitra har gått fra å være budsjettvinnere til å bli budsjetttapere siden din regjering overtok. Det vet du, men kanskje greit da å fjerne fokus fra dette og heller beskylde andre for å ha frekkhetens nådegave? Det syns jeg var en ond karakteristikk å få Dag Wilmann. Men når du velger å karakterisere andre slik, så bør du kanskje spørre deg selv om du gjør meg rangen stridig med å forvalte frekkhet?

Ida Broholm

Hitra Arbeiderparti