Trygg trafikk i Trøndelag!

KrF setter menneskeverd i sentrum. Vi mener alle mennesker har den samme uendelige verdien. Derfor har vi ikke råd til å miste noen i trafikken, og derfor stiller KrF seg bak nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

For å nå nullvisjonen, må vi sette i gang en rekke trafikksikkerhetstiltak. Vi må igangsette rassikring, bygge gode gang- og sykkelveier og tilpasse fartsgrensene på typiske skoleveier. Trygge skoleveier gir trygge barn – og mindre bekymrede foreldre!

Trafikksikkerhet handler ikke bare om fysiske tiltak. Det handler om hvordan vi tenker og hvordan vi oppfører oss når vi er ute på veien. Mange bedrifter har arbeidstakere ute på veiene store deler av tiden. Da er det viktig at de har et bevisst forhold til trafikksikkerhet. Mange bedrifter og kommuner jobber systematisk med bevisstgjøring blant sine ansatte, og det skal de ha skryt for.

Trygg Trafikk har laget oppskriften kommuner, skoler og barnehager kan bruke til slikt systematisk arbeide. Trafikksikkerkommune.no er et fantastisk verktøy og hjelper kommunene til å ta tak i riktig ende av arbeidet.

Ungdom topper statistikken for trafikkulykker. Det handler om mangel på erfaring. For noen handler det også om aktivt å søke risiko. Det nytter ikke å formane risikosøkende ungdom til å slutte å kjøre fort eller å konkurrere i å være konge på veien. Ungdom må tas på alvor og ikke straffes for sin bilinteresse. For å forhindre alvorlige ulykker må ungdom lære om konsekvensene av farlig kjøring. Samtidig er det viktig at det finnes bilbaner der det kan råkjøres i trygge omgivelser.

KrF mener vi ikke har råd til å miste ett eneste menneske i trafikken. Derfor stiller vi oss bak nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, og derfor vil jeg jobbe for trygg trafikk i Trøndelag!

Karin Bjørkhaug, 1. kandidat for Sør-Trøndelag KrF og leder av Trafikksikkerhetssutvalget i fylket