Det er for sent og snyte seg når nasen er borte, sier et gammelt ordtak.

I etterpåklokskapens navn, kjemper nå et samfunn for å rette opp en "skamplett" i sitt nærmiljø, en bastion av blikk og jernkonstruksjoner. Dette bygget blir plassert midt i et område og en bebyggelse som er forsøkt bevart som en del av en gammel kystkultur.

Jeg beundrer folk som engasjerer seg, stå på Frøyværinger!

På Hitra har Fylkesmannen satt ned foten og fått de folkevalgte i harnisk.

Saken gjelder ei boligblokk i 4-5 etasjer, plassert på en høyde og følgende til stor sjenanse for den eksisterende bebyggelse i området.

Den påståtte dispensasjonen om å bygge høyere enn 2 etasjer, virker litt søkt.

Flere meninger her: http://www.hitra-froya.no/meninger/

I samarbeid med et planutvalg og arkitektfirmaet pir2, ble det anbefalt, at dersom det skulle gis dispensasjon på høyere bygg enn 2 etasjer, som har vært praksis hittil, burde det oppføres i umiddelbar nærhet av det eksisterende høybygg og på samme grunnplannivå. De bemerket også at de høydene omkring Fillan sentrum ikke burde ha vært bebygd i den grad de allerede er..

Når et bygg reises, er det i et samspill med omgivelsene. Når resultatet " griner" mot deg, og dette påvirker din hverdag, kan det bli et helseproblem.

Som turister, finner vi reisemål som er vakre og som påvirker oss positivt. Når vi går i naturen gir det oss en opplevelse av velvære. Å bevege seg i det offentlige rom påvirker oss på en eller annen måte og det meste som omgir oss er skapt av mennesker. Da er det å forvente at de er sitt ansvar bevisst.

Er det en landsby eller en drabantby vi ønsker oss? Vi trenger vel ikke å adoptere blokkbebyggelse fra byene.

Det er vel ikke det vi forbinder med å bo på landet, eller?

Vi får ikke bystatus ved å la TOBB intervenere byggetradisjonene på Hitra, det er vel først og fremst trivsel og godt bomiljø som trekker folk til mindre steder?

Uansett, blokk eller ikke, viktig å holde seg på grunnplanet og unngå konflikter i høyden.

Vi har alle vårt å stri med, også ute i grendene. Skulle gjerne sett at de som blir berørt er blitt , orientert litt grundigere noen ganger, da hadde mange konflikter vært unngått.

Men mest av alt ønske jeg flere gangveier, færre trailere og stygge bygg. Det må bli slutten på en søt drøm, og toppen på trivsel. Dette bør være en prioritet som de folkevalgte bør ta innover seg.

Bjørg Brasøy