- Moderne hjorteviltforvaltning forutsetter god kunnskap

foto