Jan er tilbake etter konkursen, med nytt utstyr og sin gamle produktutvikler

foto