- Hvorfor snakkes det så mye om hva ofrene «burde» og «ikke burde»?