- Vi ønsker å si fra om at det er delte meninger om «beste alternativ»