- Hvilken rolle skal Frøya kommune spille overfor sine innbyggere i vindkraftsaken?